Splošni pogoji

Splošni pogoji in določila

To so splošni pogoji za udeležence Maribor Swing Festivala 2020 (v nadaljevanju MSF 2020), ki ga organizira Plesno društvo Sving Maribor (v nadaljevanju organizator) in predstavljajo sestavni in zavezujoč del pogodbe med društvom in posameznikom, ki se registrira na MSF 2020.

 

Plačilo

Z oddajo spletne digitalne prijavnice na MSF 2020 se posameznik zaveže k plačilu ustreznega zneska prijavnine na festival v predpisanem roku 5 dni od oddane prijavnice.

Plačilo je do festivala možno samo preko spleta ali položnice. Vse podatke o plačilu posameznik prejme na, v prijavnici oddan, e-naslov preko e-pošte v najkasneje dveh dneh po oddaji spletne prijavnice. Plačilo z gotovino je možno samo na dan dogodka ob registraciji.

Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, jo je potrebno plačati po cenah, ki veljajo na dan plačila. V vsakem primeru je potrebno festival plačati pred začetkom delavnic.

Zadnji dan za plačilo preko spleta je v četrtek 25. maja do 12:00 opoldne, za plačilo z gotovino pa v soboto 27. maja ob sami registraciji. V primeru plačila preko spleta udeleženec sam nosi stroške bančnih nakazil.

 

Spremembe

Organizator si zavoljo kvalitetnejše izvedbe festivala pridržuje pravico do spremembe ure, lokacije in cen  za delavnice ter vse plesne večere vse od objave   odprtja prijav pa do konca trajanja festivala.

Prav tako lahko organizator v primeru neravnovesja prijav spremeni število ali obliko plesnih nivojev. Verjetnost za takšno spremembo je sicer zelo  majhna.

V primeru festivalnih sprememb organizator vse udeležence ustrezno in pravočasno obvesti po e-pošti, informacije pa objavi tudi na svojih profilih socialnih omrežij ter spletni strani.

 

Poškodbe in tatvine

Organizator ne odgovarja in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli telesne poškodbe ali tatvine, ki se utegnejo zgoditi v času festivala. Udeležba na MSF 2020 je na lastno odgovornost. Prosimo poskrbite za svojo varnost in lastnino.

 

Foto in video material

Organizator bo za namene bodoče promocije društva,  festivalov in drugih podobnih dogodkov vse  aktivnosti  na letošnjem festivalu  MSF 2020 tudi fotografiral in video snemal.

S strinjanjem z določili v tem dokumentu se vsi udeleženci festivala strinjajo tudi z javno objavo njihovih fotografij in videoposnetkov na socialnih omrežjih, spletni strani organizatorja in bodočih festivalov MSF ter na morebitnih promocijskih tiskovinah, brez kakršne koli odškodnine. V primeru nestrinjanja se lahko organizatorja sicer pisno zaprosi za odstranitev neželjenih vsebin.

 

Kodeks obnašanja

Vsi udeleženci festivala MSF 2020 se zavezujejo, da se bodo v času  Festivala obnašali v skladu s splošnimi pravili obnašanja in veljavnimi zakoni ter spoštovali hišna pravila reda in miru na vseh lokacijah in dogodkih festivala.

 

Veljavno pravo, jurisdikcija in pristojnost

Za vse spore med strankama v zvezi s Splošnimi pogoji je izključno pristojno sodišče v Mariboru.

 

Podpis in strinjanje s splošnimi pogoji

Z oddano spletno prijavo in odkljukanjem zavihka »strinjam se s pogoji« posameznik sprejema Splošne pogoje za udeležence MSF 2020. Z registracijo in plačilom udeleženec potrjuje, da se v celoti strinja z vsebino tega dokumenta in se zavezuje za spoštovanje vseh postavljenih pravil in obveznosti.

 

 

Maribor Swing Festival 2020

Zavod MSF