URNIK

O MSF

BENDI

UČITELJI

REGISTRACIJA

SPONZORJI

24th  -  27th of May,  2018

Made in Maribor, by The SwingBrats

FOCAL POINT

General Tersm & Conditions

To so splošni pogoji za udeležence Maribor Swing Festivala 2018 (v nadaljevanju MSF 2018), ki ga organizira Plesno društvo Sving Maribor (v nadaljevanju organizator) in predstavljajo sestavni in zavezujoč del pogodbe med društvom in posameznikom, ki se registrira na MSF 2018.

These are the terms and conditions for all participants of Maribor Swing Festival 2018 (hereinafter referred to as MSF 2018), organized by the Swing dance club Plesno društvo Sving Maribor (hereinafter referred to as the organizer) and are the essential and binding part of the contract-registration between the organizer and the individual who registers to the MSF 2018.

Plačilo  |  Payment

Z oddajo spletne digitalne prijavnice na MSF 2018 se posameznik zaveže k plačilu ustreznega zneska prijavnine na festival v predpisanem roku 5 dni od oddane prijavnice.

 

Plačilo je do festivala možno samo preko spleta ali položnice. Vse podatke o plačilu posameznik prejme na, v prijavnici oddan, e-naslov preko e-pošte v najkasneje dveh dneh po oddaji spletne prijavnice. Plačilo z gotovino je možno samo na dan dogodka ob registraciji.

 

Če prijavnina ni plačana v predpisanem roku, jo je potrebno plačati po cenah, ki veljajo na dan plačila. V vsakem primeru je potrebno festival plačati pred začetkom delavnic.

 

Zadnji dan za plačilo preko spleta je v četrtek 25. maja do 12:00 opoldne, za plačilo z gotovino pa v soboto 27. maja ob sami registraciji. V primeru plačila preko spleta udeleženec sam nosi stroške bančnih nakazil.

By registering with our on-line registration form each individual is expected to pay the adequate fee within 5 days from the registration date.

 

Payments can be made only via wire transfers or postal UPN/SEPA payment. Direct payment by cash will be possible only on Saturday at check-in. All payment information will be send to the attendee within two days of receiving the on-line registration.

 

In case the registration fee has not been paid in the prescribed period, the fee prevailing on the date of payment needs to be payed.  In any case  it is necessary to pay before the start of the workshops.

 

Last day to pay on-line or UPN/SEPA is  Friday 25th of  May until 12:00 noon. Direct payment by cash will be possible only on Saturday 27th of May at check-in.

 

Odpovedi in vračilo denarja  |  Cancellations and refunds

V primeru odpovedi udeležbe na MSF 2018 veljajo naslednji pogoji za vračilo denarja:

 

Odpoved pred 27.3.20178

    - vrnitev 50%vplačanega zneska.

 

Odpoved med 27.3. in 11.5.2018

    - vračilo 25% vplačanega zneska.

 

Pri odpovedi po 11.5.2018 vračila žal niso več možna.

 

In a case of denouncement the following conditions apply for a refund:

 

For denouncements before 27.3.2018

- 50%of payment is refunded

 

For denouncements between 27.3. and 11.5. 2018

- 25 %of payment is refunded

 

For denouncements after the 11st of May unfortunately no refunds are possible.

Spremembe  |  Changes

Organizator si zavoljo kvalitetnejše izvedbe festivala pridržuje pravico do spremembe ure, lokacije in cen  za delavnice ter vse plesne večere vse od objave   odprtja prijav pa do konca trajanja festivala.

 

Prav tako lahko organizator v primeru neravnovesja prijav spremeni število ali obliko plesnih nivojev. Verjetnost za takšno spremembo je sicer zelo  majhna.

 

V primeru festivalnih sprememb organizator vse udeležence ustrezno in pravočasno obvesti po e-pošti, informacije pa objavi tudi na svojih profilih socialnih omrežij ter spletni strani.

 

V primeru, da se posameznik ne strinja z večjimi spremembami in se posledično ne želi več udeležiti festivala je do 18.5. upravičen do 100% vplačanega zneska.

For the sake of a better festival experience the organizer reserves the right to change all the hours, locations, and prices for all workshops and dance evenings from the day of opening the on-line registrations and to the end of the festival.

 

The organizer can, in the case of improper level balance,  also change the levels structure. The probability of such a change is a very small though.

 

In the case of a change the organizer will  notify you about the changes by e-mail and by posting the information on social networks  and its MSF 2018 official website.

 

If some major changes do occur that you disagree  with, thus not wanting to participate on the festival  anymore, you are entitled to a 100%refund until Friday, 18th of May.

 

Poškodbe in tatvine  Injuries and theft

Organizator ne odgovarja in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli telesne poškodbe ali tatvine, ki se utegnejo zgoditi v času festivala. Udeležba na MSF 2018 je na lastno odgovornost. Prosimo poskrbite za svojo varnost in lastnino.

Plesno društvo Sving Maribor will not be held responsible for any physical injuries or thefts that might occur in the time of Maribor Swing Festival 2018. Please take care of  your  own health, safety and property.

Foto in video material  Photo & Video media

Organizator bo za namene bodoče promocije društva,  festivalov in drugih podobnih dogodkov vse  aktivnosti  na letošnjem festivalu  MSF 2018 tudi fotografiral in video snemal.

 

S strinjanjem z določili v tem dokumentu se vsi udeleženci festivala strinjajo tudi z javno objavo njihovih fotografij in videoposnetkov na socialnih omrežjih, spletni strani organizatorja in bodočih festivalov MSF ter na morebitnih promocijskih tiskovinah, brez kakršne koli odškodnine. V primeru nestrinjanja se lahko organizatorja sicer pisno zaprosi za odstranitev neželjenih vsebin.

For the purpose of future promotion of our club, festivals and other similar events all activities at this year's festival 2018 MSF will also be photographed and video recorded.

 

By agreeing to the terms in this document all participants of the festival also agree to the publication of their photos and videos on our social networking websites, official club and MSF websites as on any promotional printed media, without any compensation. In a case of disagreement you may write to us asking to remove the particular media.

 

Kodeks obnašanja  Code of Conduct

Vsi udeleženci festivala MSF 2018 se zavezujejo, da se bodo v času  Festivala obnašali v skladu s splošnimi pravili obnašanja in veljavnimi zakoni ter spoštovali hišna pravila reda in miru na vseh lokacijah in dogodkih festivala.

By signing this document all attendees are bound to behave in accordance with the general rules of conduct and with the existing Slovenian laws – all while respecting the house rules.

Veljavno pravo, jurisdikcija in pristojnost  Valid Law and Jurisdication

Za vse spore med strankama v zvezi s Splošnimi pogoji je izključno pristojno sodišče v Mariboru

Maribor  Court of Justice is competent for all disputes between the clients according to Slovenian law.

Podpis in strinjanje s splošnimi pogoji  Signature and agreement to general conditions

Z oddano spletno prijavo in odkljukanjem zavihka »strinjam se s pogoji« posameznik sprejema Splošne pogoje za udeležence MSF 2018. Z registracijo in plačilom udeleženec potrjuje, da se v celoti strinja z vsebino tega dokumenta in se zavezuje za spoštovanje vseh postavljenih pravil in obveznosti.

By signing or clicking on the General conditions for the attendees of the MSF 2018 at the registration via internet you state that you fully agree with the content of this document and will obey all the rules and regulations.

Maribor Swing Festival 2018

The SwingBrats

Splošni pogoji in določila

Kontaktiraj nas

Organizator MSFja

info@mariborswingfestival.com

+386 (0)41 253 512

"The SwingBrats"

Plesno društvo Sving Maribor

Jaskova ul. 40,

2000 Maribor

Slovenija

Družimo se

Prijavi se na novičke

Povežimo se

Copyright © 2018

The SwingBrats, Plesno društvo Sving Maribor. Vse pravice pridržane.